God houdt  onvoorwaardelijk van ieder mens.

Mijn kinderen, Ik ben ware liefde. Mijn gevoel, Mijn bewustzijn, Mijn wil is allemaal liefde. Ieder van jullie heb Ik zo enorm lief, alsof er buiten jou niemand anders bestaat. Mijn almachtige wil vormt en bestuurt, Mijn wijsheid ordent en regeert, Mijn liefde echter wacht in vurig verlangen op jouw liefde en kan Zich dan pas aan je geven. Heb Mij lief. God is ware liefde.

God is ware liefde

Jezus zegt tegen Sarah, de dochter van Jaïrus: “Wie Mij niet net als jij heel jaloers lief heeft en Mij in zijn hart niet bijna zonder mededinging alleen wil bezitten, die bezit nog geen echte liefde tot Mij! Als hij die niet heeft, dan bezit hij ook niet de volheid des levens; want in de mens ben Ik het werkelijke leven door de liefde tot Mij in zijn ziel, en deze liefde is Mijn geest in iedere mens.” Jakob Lorber, GJE 2, 41:4.

Michael Curry

Dominee Michael Curry preekt enthousiast over de Liefde.

Zolang jullie je harten naar Mij gekeerd zullen hebben, zal Ik met Mijn liefde zegenend bij jullie allen zijn en bij ieder in het bijzonder naar de mate van zijn liefde tot Mij en van daaruit tot zijn broeder; en die met een vlammend hart zullen Mij zelfs niet zelden te zien krijgen, in het bijzonder wanneer zij hun harten rein gehouden hebben vanaf de aanvang van hun bestaan en zich niet zo licht hebben laten overrompelen door de wereld!

Ware liefde is God

Hij kijkt alleen naar ons hart.

Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. 1 Joh. 4-8

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8-39

De ware liefde is de liefde tot de Heer; het ware leven is het leven van de liefde die van Hem uitgaat; en de ware vreugde is de vreugde van dat leven. (E. Swedenborg).

Het leven van het geloof zonder liefde is zoals het zonlicht zonder warmte, wat het geval is in de winter als niets groeit, er geen activiteit is en alles afsterft. Maar geloof dat is afgeleid van liefde is zoals het zonlicht in de lente, als alles groeit en bloeit, want het is de warmte van de zon die dit teweegbrengt. (E. Swedenborg)

Andere berichten

De geboorte van Jezus

Waarom God als de mens Jezus op aarde kwam. Waarom de geboorte van Jezus, God als gewoon mens hier op aarde? Dat was omdat de mens God, de liefde Zelf, uit zijn wil en gedachten had gegooid. Waar [...]

Liefde is geestelijk bewust-zijn

Ware liefde is geestelijk bewust-zijn. De mens zonder liefde is niet meer dan een pak, duikpak, motorpak, maakt niet uit. Een dergelijk pak komt pas tot leven als het wordt aangetrokken. De mens komt pas tot leven, tot [...]

Geld is het veelkoppig monster

Het veelkoppige monster geestelijk gezien. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent verschillen in waarde. [...]

Door |2023-06-09T18:26:07+00:0030 juni, 2018|
Ga naar de bovenkant