Ware liefde is barmhartig.

Barmhartigheid is liefde zijn en de barmhartige Samaritaan liet zien wat barmhartigheid is. Wij kunnen dit doen door onze welvaart te delen met mensen die minder of zelfs niets meer hebben. Vluchtelingen laten nagenoeg alles wat ze ooit hadden achter, vaak ook nog hun familie en vrienden. Hoe zwaar is dat niet? En hoe moeilijk is het om een nieuw leven op te bouwen in een land met een totaal andere cultuur?

Bijbel tekst

Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: “Meester wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?”
Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die trokken hem zijn kleren uit, mishandelden hem en lieten hem bijna halfdood achter.

Barmhartigheid is liefde zijn

Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. ‘De volgende morgen gaf hij twee penningen aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op de terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: `De man die medelijden met hem heeft getoond’. Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ (Lukas 10, 29 – 37.)

Andere gelijkenissen

De verloren zoon, vervolg

De verloren zoon, vervolg. Ieder mens die bewust kiest voor het willen blijven genieten van het alledaagse wereldse leven verliest zijn besef van Gods orde. Die begrijpt niet dat het leven op aarde een scholing in onbaatzuchtige en [...]

Boom als beeld van geestelijke ontwikkeling

Over de boom als beeld van onze geestelijke ontwikkeling. God de Vader schept voortdurend nieuw leven en Hij strooit dat uit zoals de zon haar lichtstralen de oneindigheid in stuurt. Die Goddelijke levensvonken verspreiden zich over het ganse [...]

Door |2023-06-09T18:51:55+00:0012 februari, 2020|
Ga naar de bovenkant