Stilte in jezelf.

God de Vader vind je in de stilte in jezelf. Hij heeft werkelijk àlles wat bestaat en leeft gemaakt en geschapen. God IS het leven en de mens heeft zijn leven van Hem ontvangen. Wij mensen leven en dus is God in ons, want Hij is het leven Zelf. Maar, heel erg weinig mensen kunnen dit geloven, ook al voelen zij wel dat ze leven. Juist daardoor kunnen weinig mensen geloven dat iedereen een direct contact met God de Vader kàn hebben, dat we allemaal direct met Hem over werkelijk alles wat ons bezig houdt kunnen praten en dat Hij bijzonder blij is wanneer we dat doen.

De stem van de stilte in jezelf

Sommige mensen vragen waarom zij geen contact met Hem hebben, als zij horen dat er zijn mensen die wèl elke dag met God de Vader in gesprek zijn. Hoe zit dat dan? Waardoor of hoe wordt hun directe contact verstoort? Dat zijn in eerste instantie onze eigen gedachten, ons denken gaat er tussen zitten. Een gedachte die ons contact met God verstoort, is bijvoorbeeld de overtuiging dat Hij ergens ver weg in de hemel zou wonen en niet in ons hart. Of iemand gelooft dat God veel te groot is voor ons mensen. Het kunnen ook zorgen en angsten zijn die ons denken keer op keer in beweging brengen en daar ligt dan de sleutel. Het is onze taak onze vele gedachten met liefde te leren waarnemen en daarin het goede en ware te onderscheiden van het kwade en valse.

Spiegel

Wanneer je naar een kalme waterspiegel van een meer waarin de zon schijnt kijkt, weerkaatst het water het onvervormde beeld van de zon. Als ons hart rustig is, niet verstoord wordt door allerlei gedachten, dan is onze geest in rust en die kan dan het beeld van God waarnemen. Dan is er stilte in jezelf, de ingevingen en adviezen die God jou geeft, neem je bewust waar. Bijvoorbeeld, ineens weet je wat de oplossing van het probleem is. Dat heb je niet zelf bedacht, maar dat is een ingeving van God de Vader Zelf die jij bewust waarnam, omdat jouw geest in rust was. Gods woordeloze ingeving vertaalt zich in een besef, heeft woorden gekregen.

Maar, zodra er iets gebeurt, komen er gelijk gedachten en gevoelens of emoties in ons op. Weg is de stilte in jezelf. Je hoort iets en direct heb je daar een mening of zelfs een oordeel over. Die mening of oordeel is een beweging in jouw geest, het vlakke water van het meer rimpelt door de zwakke wind. De stilte in jezelf heb je losgelaten omdat je geen onbewogen waarnemer meer bent en die gedachten kunnen de woordeloze ingevingen van God de Vader verstoren. Je neemt niet meer Zijn zuivere ingeving waar, want verkeerde en vervormde gedachten en gevoelens vertekenen het goede en ware van Zijn ingeving. Maar, wanneer je in onvoorwaardelijke liefde voor die situatie blijft, direct de lieve Vader vraagt jou te helpen, kun je wèl de stilte in jezelf bewaren. Deze levenshouding vraagt echter veel oefening, omdat we niet gewend zijn zo te denken en leven.

Verstoringen van stilte in jezelf

Emoties brengen onze geest nog veel sterker in beweging. Het zelfde geldt voor onze hebberigheid en lustgevoelens. Zij zijn als het ware stormen in onze geest en verstoren de stilte in jezelf. Het water van het meer gaat sterk golven en het beeld van de zon is niet meer waar te nemen, want het wordt sterk vertekend. De zon lijkt dan hier, dan daar te staan, kan zelfs onzichtbaar worden. Gods ingeving wordt dan net zo verscheurd als de weerkaatsing van de zon in het water. Emoties zoals angst, woede, maar ook ergernissen, ongeduld, verdriet, twijfel en pijn, of genotzucht, of behoefte aan verstrooiing zorgen voor sterke bewegingen in onze geest en het kost grote inspanning de rust in onze geest, ons gevoelsleven, terug te vinden.

Als zo`n storm lang aanhoudt, stijgen er al gauw zware dampen op en vullen onze geest met donkere wolken. Die verhinderen Gods ingevingen, besef en bewustwordingen, onze geest, ons denken wordt dan ‘duister’. De stilte in jezelf is ver te zoeken. Maar wij zijn niet die emotie of die begeerte of dat lustgevoel. Wij zijn niet wat we denken of voelen, wij zijn Gods geliefde kind. Dat is wat wij zijn. Wanneer je beseft dat je je laat meeslepen door een emotie of begeerte, ben je weer de waarnemer. Je bent de toeschouwer en bewust vraag je aan Jezus jou te helpen in liefde te blijven voor de situatie, liefde kunt blijven voelen voor de ander. Als je dat meteen doet en op Jezus vertrouwt, ontvang je inzicht en kracht om die emoties te beheersen of de begeerte los te laten. Door dit steeds weer te oefenen, ontwikkel je langzaam maar zeker een andere levenshouding die naar de vrede van de geest leidt en dat ís de stilte in jezelf. Het Ik Ben.

Andere berichten

Geld is het veelkoppig monster

Het veelkoppige monster geestelijk gezien. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent verschillen in waarde. [...]

Strijden voor geestelijk leven

Wij kunnen leren strijden voor ons geestelijk leven. In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewust te kiezen voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en [...]

Wijsheid is ware liefde

Wijsheid dient verbonden te zijn met liefde. Wijsheid is ware liefde, omdat wijsheid uit liefde voortkomt. Zie de wijsheid verheft zich, als iemand die in een boom klimt om beter te kunnen zien. De wijsheid wil altijd beter [...]

Door |2023-06-09T19:00:25+00:0010 januari, 2022|
Ga naar de bovenkant