Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde.

Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht van de Liefde Zelf.

Inzicht is licht

Bij het woord licht denkt iedereen aan het licht van de zon. Maar geestelijk gezien staat ‘licht’ voor wijsheid en inzicht, maar ook voor begrip en besef. Iemand die een ‘lichtje opgaat’, begrijpt van het ene op het andere moment, wat er wordt bedoeld. Dat inzicht ontvangen we van God en is Zijn wijsheid. In ons dagelijks leven spreken we dan van intuïtie, maar dat is niets anders dan een door God gegeven inzicht. Inzicht is begrip, nieuw besef.

Bijbel

God zei: “Er zij licht!” en daar werd licht. God zag dat het licht goed was en Hij maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis. Gen. 1:3-4

In het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis (de onwetende) heeft het Woord niet begrepen. (Joh. 1,4-5.)

Nieuwe Openbaring

Het licht van de geest is de volle levenswarmte en is net zo levend als het licht van de zon. Dat licht geeft niet alleen licht als geen ander licht, maar ook leven. Want haar licht bevat de levenswarmte en deelt die ook mee, daar waar het licht terecht komt. De reeds aanwezige levenswarmte daarin geeft nog meer leven en wekt tot leven. Jakob Lorber GJE 3, 175:7

Dat God alwetend is, alle dingen gewaarwordt, ziet en weet, komt omdat Hij de Wijsheid zelve en het Licht zelf is. En de Wijsheid zelve wordt alle dingen gewaar, en het Licht zelf ziet alle dingen. Emanuel Swedenborg in Ware christelijke religie, hoofdstuk 1, 59-IV

Andere berichten

Wat is het Paradijs?

Over de geestelijke betekenis van het paradijs. In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En vooruit had God hen [...]

De Stem van de stilte

De Stem van de stilte. Pas wanneer het stil wordt, in je en om je heen, dan pas hoor je Mij. Word stil en hoor: Ik heb je lief! Het staat in de Bijbel al geschreven, je hoort [...]

Zuiverheid is de liefde Zelf

Zuiverheid is de liefde Zelf. Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of [...]

Door |2023-12-28T14:40:33+00:0010 april, 2018|
Ga naar de bovenkant