Maandarchieven: november 2017

Voelen, hart en geest

Het gemoed, of het hart is waar we de innerlijke liefde bewust kunnen voelen, waar we God kunnen waarnemen. Wie zich van dat gevoel, van Zijn geest van liefde, in zichzelf bewust wordt, heeft de zekerheid van Zijn liefde en zoekt niet meer naar bewijzen. 'Geloven is de [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0013 november, 2017|Categorieën: Bijbel, denken, geloven, Oude Testament|

Vergeving

God zegt dat vergeving het inzicht is dat Hij ons geeft, om tot ware opvattingen te komen. Vergeving is in die zin het wegnemen van misvattingen. De grootste misvatting is niet te begrijpen dat Hij Liefde is. Wat Hij niet kàn 'vergeven' is elke vorm van denken, [...]

Door |2018-10-29T20:34:01+00:0010 november, 2017|Categorieën: Bijbel, geloven|

Website opzet

Allereerst willen we trachten Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weer te geven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is legt die beelden aan ons uit. Elke uitleg dient door God de Vader Zelf [...]

Door |2018-06-30T16:01:03+00:009 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Bewust van liefde zijn

De Bijbel is geen geschiedenis boek, hoewel er wel overeenkomsten bestaan met historische gebeurtenissen. Elk woord en elke zin uit de Bijbel is een beeld en de beelden maken duidelijk welke interactie er is tussen liefde, bewustwording of gedachten en wil. We hebben in eerste instantie een bewustzijn, [...]

Door |2017-11-14T08:54:16+00:008 november, 2017|Categorieën: Bijbel, denken, geloven|

Bewuste beelden

Elk mens heeft een bewustzijn, ja, maar van wat? Het bewustzijn op zich is niet iets, maar te weten waarvan men bewustzijn heeft, dat is iets. Het bewustzijn van liefde komt in ons door woorden, door het Woord en levenservaringen hier op Aarde. De Zoon, dat is het [...]

Door |2018-03-18T13:30:36+00:008 november, 2017|Categorieën: Bijbel, denken, geloven|

Werk in de wijngaard

De geestelijke betekenis van arbeid of werk is: het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. Dàt werk is waar arbeiders voor worden geworven. De geworven arbeiders vormen de mensen die deze klus in zichzelf willen aanpakken. Het loon dat Ik geef is de [...]

Door |2018-09-17T15:23:58+00:003 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Gelijkenissen|