Home » beeldspraak » Geestelijke betekenis van Genesis 1

De geestelijke betekenis van Genesis 1.

De Nieuwe Openbaring die Jakob Lorber heeft ontvangen, geeft een heldere geestelijke uitleg van Genesis 1. Mozes beschrijft in Genesis 1 niet alleen de schepping en ontwikkeling van onze aarde, die quintiljoenen aardse jaren duurde, maar ook de geestelijke ontwikkeling van de mens in overeenstemmende beelden. Juist dit is de vrijwel onbekende verborgen betekenis van het scheppingsverhaal in Genesis.

Geestelijke betekenis van Genesis 1

Mijn naam werd na acht dagen genoemd: Jezus. Dat betekent Jehova Zelf onder Zijn kinderen.

De eerste dag is de dag van Mijn geboorte in het menselijke, het hart.

De tweede dag is de dag waarop de liefde, Mijn naam, Ik Zelf, Mijn aanwezigheid in jullie hart, scheiding bewerkstelligde. Scheiding in het natuurlijke wat van beneden en het geestelijke wat van boven is.

De derde dag is de dag overeenstemmend met het inzicht. De dag waarop jullie het gaan begrijpen dat Ik het ben, de liefde in jullie, een machtig licht van bewustwording opwekkend.

De vierde dag, de dag waarop jullie blijmoedig Mij willen volgen. Besluiten om vrucht te gaan dragen en werkzaam te worden in liefde.

De vijfde dag is de dag dat jullie gaan herkennen dat in wezen Ik Zelf het bewustzijn van liefde in jullie ben. Dat jullie natuurlijke bewustzijn zich daardoor laat verlichten. Als een stralende zon ontwaakt jullie geestelijk bewustzijn wat het licht van jullie natuurlijk bewustzijn in de schaduw stelt.

De zesde dag is de dag dat jullie je bewust worden van het werken van Mijn liefde door jullie heen. Ik ben het zoals Ik was, altijd zal zijn, jullie kracht van liefde, jullie formuleringen van Mijn Woord van liefde.

De zevende dag, de dag dat jullie bewustzijn de vrede van de volledige hereniging met Mij ervaart. De rust van de ware sabbat in jullie doet zijn intrede.

De achtste dag krijgt het een naam, Jezus Christus, Mijn goddelijkheid in het menselijke, in jullie herboren. Begrijp hoe groots dat is, dat Ik Zelf in jullie hart en bewustzijn wordt geboren, opgroei, een naam krijg en uiteindelijk volledig opsta. Zie het heil dat tot jullie is gekomen, zie de zaligheid brengende heerlijkheid van Mijn naam, van Mij in jullie.

Amen, Amen, Amen.

Bijbel

De opstanding van Lazarus is een geestelijk overeenstemmend beeld van de mens die opstaat uit het “graf” van het gericht, de materie –  dat is: zijn bindingen en gehechtheid aan het materiële leven loslaten. Wanneer iemand echt beseft dat zijn aardse leven de ontwikkeling van ware liefde in hemzelf als doel heeft, kan hij al die bindingen en gehechtheid onbezorgd loslaten. Zie Johannes 11. De betekenis van Lazarus’ opstanding wordt uitgelegd in Het Grote Johannes Evangelie deel 11, 43:3-4.

Andere berichten

Wat is het Paradijs?

Over de geestelijke betekenis van het paradijs. In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En vooruit had God hen [...]

Drie-eenheid lichaam, ziel en geest

Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid. God is Eén. Hij is de Ene alles omvattende Liefde. Hij heeft alles geschapen wat er in de eeuwige oneindigheid bestaat. In de Bijbel staat: “Die Mij ziet, ziet de [...]

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien 'geboden' zijn de meest wijze levensadviezen. De tien geboden zijn wijze levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven [...]

2021-08-24T07:09:06+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant