De Nieuwe Openbaring die Jakob Lorber heeft ontvangen, geeft een heldere geestelijke uitleg van Genesis 1. Mozes beschrijft in Genesis 1 niet alleen de schepping en ontwikkeling van onze aarde, die quintiljoenen aardse jaren duurde, maar ook nog de geestelijke ontwikkeling van de mens. Juist dit is de vrijwel onbekende verborgen betekenis van het scheppingsverhaal in Genesis.

Geestelijke betekenis van Genesis 1

Mijn naam werd na acht dagen genoemd: Jezus. Dat betekent Jehova Zelf onder Zijn kinderen.

De eerste dag is de dag van Mijn geboorte in het menselijke, het hart.

De tweede dag is de dag waarop de liefde, Mijn naam, Ik Zelf, Mijn aanwezigheid in jullie hart, scheiding bewerkstelligde. Scheiding in het natuurlijke wat van beneden en het geestelijke wat van boven is.

De derde dag is de dag overeenstemmend met het inzicht. De dag waarop jullie het gaan begrijpen dat Ik het ben, de liefde in jullie, een machtig licht van bewustwording opwekkend.

De vierde dag, de dag waarop jullie blijmoedig Mij willen volgen. Besluiten om vrucht te gaan dragen en werkzaam te worden in liefde.

Geestelijke betekenis van Genesis 1

De vijfde dag is de dag dat jullie gaan herkennen dat in wezen Ik Zelf het bewustzijn van liefde in jullie ben. Dat jullie natuurlijke bewustzijn zich daardoor laat verlichten. Als een stralende zon ontwaakt jullie geestelijk bewustzijn wat het licht van jullie natuurlijk bewustzijn in de schaduw stelt.

De zesde dag is de dag dat jullie je bewust worden van het werken van Mijn liefde door jullie heen. Ik ben het zoals Ik was, altijd zal zijn, jullie kracht van liefde, jullie formuleringen van Mijn Woord van liefde.

De zevende dag, de dag dat jullie bewustzijn de vrede van de volledige hereniging met Mij ervaart. De rust van de ware sabbat in jullie doet zijn intrede.

De achtste dag

De achtste dag krijgt het een naam, Jezus Christus, Mijn goddelijkheid in het menselijke, in jullie herboren. Begrijp hoe groots dat is, dat Ik Zelf in jullie hart en bewustzijn wordt geboren, opgroei, een naam krijg en uiteindelijk volledig opsta. Zie het heil dat tot jullie is gekomen, zie de zaligheid brengende heerlijkheid van Mijn naam, van Mij in jullie.
Amen, Amen, Amen.