De geestelijke betekenis van de eindtijd is:

1. Einde van het wereldse in de mens.

2. Bewustwording van liefde in de mens.

3. Vervolmaking van de mens zelf.

4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens.

Betekenis van de eindtijd

Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt helaas nogal wat ‘bijgeloof’ bedreven. De Bijbel spreekt vooral over het geestelijke, niet over het natuurlijke. Geestelijk bezien is de Schepping in zeven dagen meer dan juist, maar als we die teksten letterlijk interpreteren is het klinkklare onzin. En hetzelfde gaat op voor de teksten over de eindtijd. Er komt geen einde aan de wereld, aan onze aardbol, maar er komt bij ieder mens eens een einde aan zijn wereldse neigingen en gehechtheden.

Het geestelijke creëert de betekenis, de betekenis creëert niet het geestelijke. ‘Eindtijd’ uitleggen is hetzelfde als menen dat er gedachten kunnen ontstaan zonder dat iemand ze denkt. Een rivier kan niet ontstaan zonder bron. Wie probeert te begrijpen wat het geestelijke is door de betekenis van de teksten te achterhalen, die spant het paard achter de wagen.

Het zal nog vaak voorkomen dat mensen voorspellen wanneer de eindtijd komt, en hoe dat zal gaan, zonder dat zij beseffen dat hun benadering al deel uitmaakt van diezelfde eindtijd.

Betekenis van de eindtijd volgens Lorber

Jezus legt in het Grote Johannes Evangelie van de Nieuwe Openbaring de betekenis van de eindtijd uit.

“Zoals het in Noach’s tijd was, zo zal het ook dan zijn. De liefde zal verkoelen en helemaal verkillen. Het geloof aan een uit de hemel aan de mensen geopenbaarde zuivere levensleer, en het geloof in God, zal veranderen in een duister en doods bijgeloof vol leugens en bedrog. De machthebbers zullen de mensen weer als dieren voor zich laten werken. En ze zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afmaken als ze niet zonder enige tegenspraak doen wat de pralerige machthebbers willen! De machtigen zullen de armen door allerlei lasten kwellen en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken. Daardoor zal er een ellende over de mensen komen, zoals er op aarde nog nooit een is geweest! Maar terwille van de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden, zal deze tijd niet zo lang duren, want anders zouden zelfs de uitverkorenen verloren kunnen gaan!” Jakob Lorber.

Verder lezen …

Andere berichten

De muren van Jericho

De muren van Jericho hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis. De muren van Jericho symboliseren de huidige wereld, het wereldse leven dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van [...]

De verloren zoon gelijkenis

De geestelijke betekenis van de verloren zoon gelijkenis. Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. [...]

Jezus komt voor de tweede keer

De geestelijke betekenis van Jezus wederkomst op aarde. Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. [...]

Door |2023-06-09T18:07:21+00:0021 februari, 2018|
Ga naar de bovenkant