Paradijs

In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En vooruit had Ik hen uitdrukkelijk gezegd niet van die beide bomen te eten zonder dat Ik daarbij was en zij van Mij [...]

Door |2018-10-25T19:53:05+00:0018 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|

Stilte

Pas wanneer het stil wordt, in je en om je heen, dan pas hoor je Mij. Wordt stil en hoor: Ik heb je lief! Het staat in de Bijbel al geschreven, je hoort Mij niet in het bulderen van de storm, niet in het geluid van de golven [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0017 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|

Zuiverheid

Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of leest kan dat antwoord ook alleen bij Mij vinden. Er is geen andere maatstaf dan [...]

Door |2018-12-30T14:50:36+00:0013 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Nieuwe Testament|

Eindtijd

Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt helaas nogal wat 'bijgeloof' bedreven. Zie, de Bijbel spreekt volgens ons vooral over het geestelijke, niet over het natuurlijke. Geestelijk bezien is de Schepping in zeven dagen meer dan juist, indien we die teksten natuurlijk (letterlijk) willen interpreteren dan is [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0021 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel|

Mystiek bijgeloof

Vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten van God de Vader mystieke “goden” namen. Met elkaar gaven die zogenaamde “goden” een beeld van de Ene God. In de loop van de geschiedenis is deze betekenis echter verloren gegaan, omdat mensen steeds materialistischer werden. Hun [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0018 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, denken, Oude Testament|

Barmhartigheid

Wij allemaal hebben nu vele mogelijkheden om onze welvaart te delen met mensen die minder of zelfs niets meer hebben. Vluchtelingen laten nagenoeg alles wat ze ooit hadden achter, vaak ook nog hun familie en vrienden. Hoe zwaar is dat niet en hoe moeilijk is het [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0018 december, 2017|Categorieën: beeldspraak, Gelijkenissen|

Einde van de wereld?

De wereld zal vergaan. Zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld dan zal vergaan. Er zijn over de eindtijd al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. Mensen hebben klaargestaan in [...]

Door |2018-10-28T20:22:11+00:0016 december, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Nieuwe Testament|

Website opzet

Allereerst willen we trachten Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weer te geven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is legt die beelden aan ons uit. Elke uitleg dient door God de Vader Zelf [...]

Door |2018-06-30T16:01:03+00:009 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Werk in de wijngaard

De geestelijke betekenis van arbeid of werk is: het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. Dàt werk is waar arbeiders voor worden geworven. De geworven arbeiders vormen de mensen die deze klus in zichzelf willen aanpakken. Het loon dat Ik geef is de [...]

Door |2018-09-17T15:23:58+00:003 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Gelijkenissen|