Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht [...]

Door |2020-06-04T18:12:29+00:0010 april, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Wat is het Paradijs?

In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En vooruit had Ik hen uitdrukkelijk gezegd niet van die beide bomen te eten zonder dat Ik daarbij was en zij van Mij [...]

Door |2020-06-04T18:18:05+00:0018 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|

Betekenis van de eindtijd

1. Einde van het wereldse in de mens. 2. Bewustwording van liefde in de mens. 3. Vervolmaking van de mens zelf. 4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens. Betekenis van de eindtijd Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt [...]

Door |2020-06-04T18:28:35+00:0021 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel|

Verklaring van de Egyptische goden

Vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten van God de Vader mystieke “godennamen". Al die namen zijn een verklaring van de Egyptische goden. Met elkaar gaven die zogenaamde “goden” een beeld van de Ene God. In de loop van de geschiedenis is deze betekenis [...]

Door |2020-06-04T18:36:19+00:0018 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, denken, Oude Testament|

Einde van de wereld?

De wereld zal vergaan. Het einde van de wereld, zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld zal vergaan. Er zijn over de eindtijd al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. [...]

Door |2020-06-04T18:56:18+00:0016 december, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Nieuwe Testament|

Doel van deze website

Doel Het doel van deze website is Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weergeven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is legt die beelden aan ons uit. Hij wil met ieder mens in hun [...]

Door |2020-06-04T19:14:09+00:009 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Werk in de wijngaard

Betekenis De gelijkenis van werk in de wijngaard slaat op het geestelijk doel van arbeid op deze aarde, namelijk het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. Dàt werk is het waar arbeiders voor worden gezocht door de Heer. De aangenomen arbeiders vormen de [...]

Door |2020-06-04T19:19:25+00:003 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Gelijkenissen|