Drie dagen in de Tempel

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel,  maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere drie dagen in de tempel mogen doorgeven. In het joodse rijk was het in de tijd van [...]

Door |2020-06-01T18:44:09+00:0016 januari, 2019|Categorieën: beeldspraak, Bijbel|

De verloren zoon gelijkenis

Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. 15:8-10) Hierdoor kunnen we gaan twijfelen en ons vertrouwen in God verliezen, want waarom overkomt ons zulke narigheid? Bovendien [...]

Door |2020-06-01T19:18:51+00:0029 augustus, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Gelijkenissen|

De betekenis van verlossing

Verlossing betekent bewust kiezen voor het goede en ware. Volgens de traditionele christelijke leer zit de mensheid gevangen in de macht van de zonde, de erfzonde. Adam en Eva kozen bewust voor hun eigen wil en gingen zo tegen de wil van God in. Dit wordt de zondeval [...]

Door |2020-06-01T19:58:51+00:0010 april, 2018|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament|

Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht [...]

Door |2020-06-04T18:12:29+00:0010 april, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Wat is het Paradijs?

In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En vooruit had Ik hen uitdrukkelijk gezegd niet van die beide bomen te eten zonder dat Ik daarbij was en zij van Mij [...]

Door |2020-06-04T18:18:05+00:0018 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|

Betekenis van de eindtijd

1. Einde van het wereldse in de mens. 2. Bewustwording van liefde in de mens. 3. Vervolmaking van de mens zelf. 4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens. Betekenis van de eindtijd Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt [...]

Door |2020-06-04T18:28:35+00:0021 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel|

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien geboden zijn levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven vorm geven. Veel mensen zien die richtlijnen echter wel als dwang, want wie deze ‘geboden’ niet opvolgt, zou in de [...]

Door |2020-06-04T18:45:59+00:005 januari, 2018|Categorieën: Bijbel, geloven, Oude Testament|

Ware liefde gehoorzamen

Het beste is de twee eenvoudige geboden van ware liefde gehoorzamen. "Heb God lief boven alles en je medemens als je zelf." Nederigheid is daarbij wel noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige is gehoorzaam niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag [...]

Door |2020-06-04T18:48:49+00:0020 december, 2017|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament|