De stilte in jezelf

Stilte in jezelf. God de Vader heeft werkelijk àlles wat bestaat en leeft gemaakt en geschapen. God IS het leven en de mens heeft zijn leven van Hem ontvangen. Wij mensen leven en dus is God in ons, want Hij is het leven Zelf. Maar, heel erg weinig [...]