Oordelen

Oordeel niet, zo raadt de Bijbel ons aan, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoekt (beproeft) alles en behoudt het goede.” Hoe kunnen wij weten wat goed is, zonder een oordeel te hebben? Hoe kunnen we onderscheid maken tussen het goede en ware aan [...]

Door |2019-02-10T14:46:25+00:0027 december, 2018|Categorieën: denken, geloven|

Het kwaad

We hebben deze zomer een lange periode van droogte meegemaakt. Zulke situaties kennen wij en weten dan ook wat de gevolgen zijn. Wanneer het lange tijd niet regent, droogt de natuur uit, bladeren van bomen verdrogen en vallen vervroegd er vanaf. Wij kennen het gevolg van droogte, het [...]

Door |2018-12-30T14:45:07+00:0027 juli, 2018|Categorieën: denken, geloven|

Licht

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht van de Liefde Zelf. Bij het woord licht denkt iedereen aan [...]

Door |2019-01-30T18:35:32+00:0010 april, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Mystiek bijgeloof

Vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten van God de Vader mystieke “goden” namen. Met elkaar gaven die zogenaamde “goden” een beeld van de Ene God. In de loop van de geschiedenis is deze betekenis echter verloren gegaan, omdat mensen steeds materialistischer werden. Hun [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0018 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, denken, Oude Testament|

Dromen

Een droom is een verschijningsvorm van wat in het eigen hart aanwezig is, en van wat er invloeit vanuit de geestelijke wereld. Het uitleggen van een droom is dan ook het herkennen van de staat van liefde in het eigen hart, dan wel het herkennen van de toenadering [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0014 februari, 2018|Categorieën: denken, geloven|

Voelen, hart en geest

Het gemoed, of het hart is waar we de innerlijke liefde bewust kunnen voelen, waar we God kunnen waarnemen. Wie zich van dat gevoel, van Zijn geest van liefde, in zichzelf bewust wordt, heeft de zekerheid van Zijn liefde en zoekt niet meer naar bewijzen. 'Geloven is de [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0013 november, 2017|Categorieën: Bijbel, denken, geloven, Oude Testament|

Website opzet

Allereerst willen we trachten Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weer te geven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is legt die beelden aan ons uit. Elke uitleg dient door God de Vader Zelf [...]

Door |2018-06-30T16:01:03+00:009 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Bewust van liefde zijn

De Bijbel is geen geschiedenis boek, hoewel er wel overeenkomsten bestaan met historische gebeurtenissen. Elk woord en elke zin uit de Bijbel is een beeld en de beelden maken duidelijk welke interactie er is tussen liefde, bewustwording of gedachten en wil. We hebben in eerste instantie een bewustzijn, [...]

Door |2017-11-14T08:54:16+00:008 november, 2017|Categorieën: Bijbel, denken, geloven|

Bewuste beelden

Elk mens heeft een bewustzijn, ja, maar van wat? Het bewustzijn op zich is niet iets, maar te weten waarvan men bewustzijn heeft, dat is iets. Het bewustzijn van liefde komt in ons door woorden, door het Woord en levenservaringen hier op Aarde. De Zoon, dat is het [...]

Door |2018-03-18T13:30:36+00:008 november, 2017|Categorieën: Bijbel, denken, geloven|

Hemel en hel 2

Hemel, zowel als hel zijn innerlijke staten van bewustzijn. Wie in het bewustzijn van werkzame liefde is, is innerlijk in de hemel. Wie in het bewustzijn van zelfzucht is, is innerlijk in de hel. Er is sprake van grote diversiteit in het bewustzijn van zowel liefde (hemel) als [...]

Door |2018-11-14T20:52:09+00:0027 oktober, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|