Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent verschillen in waarde. Natuurlijk was het beter geweest dat mensen geen verschil in waarde zouden [...]

Door |2020-06-01T18:06:55+00:0020 april, 2020|Categorieën: denken, geloven|

Wijsheid is ware liefde

Wijsheid dient verbonden te zijn met liefde. Zie de wijsheid verheft zich, als iemand die in een boom klimt om beter te kunnen zien. De wijsheid wil altijd beter zien. Toch vraagt Jezus om daaruit te komen. In de nederige kinderlijke liefde voor Hem ben je veel dichter bij [...]

Door |2020-06-01T18:13:55+00:0025 januari, 2020|Categorieën: denken, geloven|

Liefde is geestelijk bewust-zijn

De mens zonder liefde is niet meer dan een pak, duikpak, motorpak, maakt niet uit. Een dergelijk pak komt pas tot leven als het wordt aangetrokken. De mens komt pas tot leven, tot geestelijk leven, indien de levende liefde Gods er Zijn intrek in neemt. Dat zal God niet [...]

Door |2020-06-01T18:15:37+00:004 november, 2019|Categorieën: denken, geloven|

Levend geloof

Geloof is voor velen een mening of opinie. Mensen geloven bijvoorbeeld dat het gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal brengen. Aangezien iemand nooit de zekerheid heeft dat het ook echt gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal bieden, is dat niet het soort geloof [...]

Door |2020-06-01T18:17:13+00:003 november, 2019|Categorieën: geloven|

Wreedheid in de natuur

Een Romeinse hoofdman klaagt bij Jezus dat er zoveel wreedheid is. Vooral die wreedheid in de natuur. Op hele aarde is niets dan vijandschap en nog eens vijandschap. Het ene dier is de vijand van de andere en dat gaat zo door tot aan de mens, die tenslotte nog [...]

Door |2020-06-01T18:21:12+00:0030 oktober, 2019|Categorieën: denken, geloven|

Niet oordelen is de beste keus

Gods Advies Niet oordelen is de beste keus, zo raadt de Bijbel ons aan, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoek alles en behoudt het goede.” Hoe kunnen wij weten wat goed is, zonder een oordeel te hebben? Hoe kunnen we onderscheid maken tussen [...]

Door |2020-06-01T18:50:54+00:0027 december, 2018|Categorieën: denken, geloven|

Verstand van het hart

De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er meerdere soorten van verstand mogelijk zijn is onbekend. Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand is dat het wereldse verstand [...]

Door |2020-06-01T18:58:52+00:007 november, 2018|Categorieën: beeldspraak, Gelijkenissen, geloven|

Aarde staat voor geestelijke grond

Misvatting Het is een misvatting te denken dat op grond van de hiernaast genoemde Bijbelteksten de aarde, de wereld zal vergaan. Wat wordt bedoeld is dat het liefdeloze denken en doen van de mens(heid) zal vergaan. En de mens zal op de grond, dat is 'de aarde', van een [...]

Door |2020-06-01T19:16:53+00:0012 oktober, 2018|Categorieën: beeldspraak, geloven|

Het kwaad en het valse

De zomer van 2018 was lang en uitzonderlijk droog. Wanneer het lange tijd niet regent, droogt de natuur uit, bladeren van bomen verdrogen en vallen vervroegd er vanaf. Wij kennen het gevolg van droogte, het gebrek aan water dus zeer goed. Maar we kunnen droogte niet in een [...]

Door |2020-06-01T19:33:32+00:0027 juli, 2018|Categorieën: denken, geloven|

God is ware liefde

Mijn kinderen, Ik ben ware liefde. Mijn gevoel, Mijn bewustzijn, Mijn wil is allemaal liefde. Ieder van jullie heb Ik zo enorm lief, alsof er buiten jou niemand anders bestaat. Mijn almachtige wil vormt en bestuurt, Mijn wijsheid ordent en regeert, Mijn liefde echter wacht in vurig verlangen [...]

Door |2020-06-01T20:04:20+00:0030 juni, 2018|Categorieën: geloven, Nieuwe Testament|