Loading...
Nieuwe Testament2018-11-14T20:41:35+00:00

Liefde is

Dit is liefde:
Liefde heerst niet. Liefde zoekt geen macht. Liefde neemt niets voor zichzelf. Liefde doet niemand kwaad. Liefde wijkt niet van waarheid af. Liefde zoekt geen eer. Liefde zoekt niets om te bezitten, zij heeft geen bezit. Liefde dringt zich niet op. Liefde dwingt niet. Liefde verwacht niets. Liefde is zachtmoedig, verdragend, vergevend, nederig. Liefde is wijs en zonder liefde is geen wijsheid.

(Hemelsbrood nr. 5638.)

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren (dat is: zij is zegenend, vol goedheid, beleefd en verplichtend); de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk (dat is: ze maakt geen tumult, veroorzaakt geen verstoring), zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. (1 Korinthe 13)

Voor een verdere toelichting op deze Bijbelse citaten zie deze verklaring.

Het koninkrijk van de Heer bestaat uit wederzijdse liefde; hierin alleen is vrede. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 1038)

De Heer liefhebben is het liefhebben van de geboden van de Decaloog; naar de mate waarin iemand, vanuit liefde of aandoening, deze houdt en doet, in diezelfde mate heeft zo iemand de Heer lief. De reden hiervan is dat de Tien Geboden, de Heer zijn bij de mens. (E. Swedenborg, Apocalyps ontvouwd 981.)

Een mens bij wie overeenstemming bestaat, dat wil zeggen, die in de liefde tot de Heer en in de naastenliefde is en vandaar in het geloof, is met zijn geest in de hemel en met zijn lichaam in de wereld. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 3634)

Wanneer je inzicht wilt hebben in geestelijke zaken, dien je een liefde voor de waarheid te ontwikkelen die haar grond heeft in goedheid. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 5937)

Meest recente berichten

Categorieën

april 2019

Muren van Jericho

By |24 april, 2019|Categories: beeldspraak, Oude Testament|

De stad Jericho symboliseert de huidige wereld, het wereldse dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. ‘Muren’ die nog altijd het vrije [...]

Reacties uitgeschakeld voor Muren van Jericho

maart 2019

Machteloos kwaad

By |31 maart, 2019|Categories: denken|

Het tegenovergestelde van Mijn liefde heeft via de mens de mogelijkheid om al Mijn intelligentie en kracht in te zetten voor eigen goed, omdat de mens de verleiding om [...]

Reacties uitgeschakeld voor Machteloos kwaad

Strijd

By |28 maart, 2019|Categories: beeldspraak, denken|

Zoals de natuur elkaar bestrijdende elementen bevat, zo ook de menselijke natuur. Het doel ervan is, althans in de menselijke ziel, dat ze elkaar zullen dienen. Het is de [...]

Reacties uitgeschakeld voor Strijd

De Schepping 1

By |2 maart, 2019|Categories: beeldspraak, Bijbel, Genesis|

Alle Bijbelse teksten hebben naast de letterlijke, een diepere betekenis. Klik op de volgende link voor een uitgebreide uitleg van Genesis 1. De Schepping

Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 1

februari 2019

De Schepping 3

By |13 februari, 2019|Categories: beeldspraak, Genesis, Oude Testament|

De Bijbel beschrijft in Genesis 1 Gods Schepping, maar het is tegelijk een beeld van onze geestelijke ontwikkeling.  Drie verschillende webpagina's verduidelijken dit. Genesis 1, [...]

Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 3

januari 2019

Drie dagen in de Tempel

By |16 januari, 2019|Categories: beeldspraak, Bijbel|

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel,  maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere drie dagen in de [...]

Reacties uitgeschakeld voor Drie dagen in de Tempel