Nieuwe Testament2021-08-23T13:07:25+00:00
Nieuwe Testament over ware liefde is.

Ware Liefde is …

Dit is liefde:

Liefde heerst niet, zij zoekt geen macht. Zij neemt niets voor zichzelf, doet niemand kwaad. Liefde wijkt niet van waarheid af en zoekt geen eer; zoekt niets om te bezitten, zij heeft geen bezit. Zij dringt zich niet op. Liefde dwingt niet en verwacht niets. Ware liefde is zachtmoedig, verdragend, vergevend, nederig. Liefde is wijs en zonder liefde is geen wijsheid. (Hemelsbrood nr. 5638)

Het Nieuwe Testament zegt:

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren. Dat is: zij is zegenend, vol goedheid, beleefd en verplichtend. Zij is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen. Liefde handelt niet ongeschiktelijk. Dat is: ze maakt geen tumult, veroorzaakt geen verstoring, zij zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Liefde bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. ( Nieuwe Testament, 1 Korinthe 13)

Voor een verdere toelichting op deze Bijbelse citaten zie deze verklaring.

Swedenborg

Het koninkrijk van de Heer bestaat uit wederzijdse liefde; hierin alleen is vrede. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 1038)

De Heer liefhebben is het liefhebben van de geboden van de Decaloog; naar de mate waarin iemand, vanuit liefde of aandoening, deze houdt en doet, in diezelfde mate heeft zo iemand de Heer lief. De reden hiervan is dat de Tien Geboden, de Heer zijn bij de mens. (E. Swedenborg, Apocalyps ontvouwd 981.)

Een mens bij wie overeenstemming bestaat, dat wil zeggen, die in de liefde tot de Heer en in de naastenliefde is en vandaar in het geloof, is met zijn geest in de hemel en met zijn lichaam in de wereld. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 3634)

Wanneer je inzicht wilt hebben in geestelijke zaken, dien je een liefde voor de waarheid te ontwikkelen die haar grond heeft in goedheid. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 5937)

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien 'geboden' zijn de meest wijze levensadviezen. De tien geboden zijn wijze levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, [...]

De schepping van de aarde

De schepping van de aarde. Het begrip ‘aarde’ heeft in de Bijbel zowel een letterlijke als een overdrachtelijke betekenis. Het is beeldtaal, beeldspraak. De 'aarde' is namelijk ook de [...]

De geboorte van Jezus

Waarom God als de mens Jezus op aarde kwam. Waarom de geboorte van Jezus, God in het menselijke? Dat was omdat de mens God, de liefde Zelf, uit zijn [...]

Wil je reageren?

Ga naar de bovenkant