Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht [...]

Door |2020-06-04T18:12:29+00:0010 april, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|

Wat is het Paradijs?

In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En vooruit had Ik hen uitdrukkelijk gezegd niet van die beide bomen te eten zonder dat Ik daarbij was en zij van Mij [...]

Door |2020-06-04T18:18:05+00:0018 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|

Betekenis van de eindtijd

1. Einde van het wereldse in de mens. 2. Bewustwording van liefde in de mens. 3. Vervolmaking van de mens zelf. 4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens. Betekenis van de eindtijd Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt [...]

Door |2020-06-04T18:28:35+00:0021 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel|

Verklaring van de Egyptische goden

Vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten van God de Vader mystieke “godennamen". Al die namen zijn een verklaring van de Egyptische goden. Met elkaar gaven die zogenaamde “goden” een beeld van de Ene God. In de loop van de geschiedenis is deze betekenis [...]

Door |2020-06-04T18:36:19+00:0018 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, denken, Oude Testament|

Dromen zijn gedachtevormen

Dromen zijn gedachtevormen. Een droom is een verschijningsvorm van wat in het eigen hart aanwezig is en van wat er invloeit vanuit de geestelijke wereld. Het uitleggen van een droom is dan ook het herkennen van de staat van liefde in ons eigen hart, dan wel het herkennen van [...]

Door |2020-06-04T18:40:37+00:0014 februari, 2018|Categorieën: denken, geloven|

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien geboden zijn levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven vorm geven. Veel mensen zien die richtlijnen echter wel als dwang, want wie deze ‘geboden’ niet opvolgt, zou in de [...]

Door |2020-06-04T18:45:59+00:005 januari, 2018|Categorieën: Bijbel, geloven, Oude Testament|

Ware liefde gehoorzamen

Het beste is de twee eenvoudige geboden van ware liefde gehoorzamen. "Heb God lief boven alles en je medemens als je zelf." Nederigheid is daarbij wel noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige is gehoorzaam niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag [...]

Door |2020-06-04T18:48:49+00:0020 december, 2017|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament|