Home » beeldspraak » Aarde staat voor geestelijke grond

De geestelijke betekenis van het woord ‘aarde’.

Het is een misvatting te denken dat op grond van de Bijbelteksten in Jesaja (65:17) en Openbaringen (21:1) de aarde, deze wereld zal vergaan. Wat wordt bedoeld is dat het liefdeloze denken en doen van de mens(heid) zal vergaan. En de mens zal op de grond, dat is ‘de aarde’, van een nieuw denken in liefde staan. Omdat het woord “aarde” staat voor geestelijke grond. De aarde als stoffelijke wereldbol vergaat nooit, maar het wereldse in ons vergaat.

Dubbele betekenis

Het woord ‘aarde’ heeft twee betekenissen in de Bijbel. Een letterlijk en een geestelijke betekenis. De aardbol waarop wij leven is de voor de hand liggende betekenis. De geestelijke grond in ons, onze geestelijke basis, is de andere betekenis. En juist daar gaat het om, want deze aarde, onze aardse wereld is een leerschool in liefde. De mens ontwikkelt zijn liefde echter stap voor stap en dat is de ontwikkeling van de ‘aarde’ in de mens. Zijn land, geestelijke grond, verandert naarmate hij zich meer en meer bewust wordt waar het werkelijk in het aardse leven om draait. Die veranderingen in zijn bewustzijn, zijn de dagen waarover Mozes in Genesis spreekt. Elke ‘dag’ staat voor een periode in zijn leven waarin hij zijn liefde verder ontwikkelt en is een duidelijk herkenbare fase van geestelijke ontwikkeling. Het ‘beloofde land’ is daarom ook de ware onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde in ieder mens.

Beeldspraak

In de Bijbel (Gen. 1:2) staat dat in het begin de aarde ledig en woest was en overal was duisternis. Deze zin is beeldspraak, want de mens die als baby op aarde komt, leeft nog in geestelijke duisternis. Omdat het begrip aarde’ ‘mede geestelijke grond betekent. Als kind wordt ieder mens onwetend van het doel van zijn leven op aarde geboren. Daarom zegt God ook dat Hij de mens “licht” (Gen. 1:3), dat is wijsheid, geeft. Dankzij Gods wijsheid kan de mens leren wat zijn doel op aarde is, want God vertelde vanaf Zijn Schepping van Adam en Eva ieder mens steeds weer dat het doel van zijn leven hier op aarde de ontwikkeling van ware liefde tot God en zijn medeschepselen is.

Bijbel

Zie, Ik zal scheppen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer herdacht worden. (Jes. 65: 17).

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan. (Openb. 21: 1).

Aarde of geestelijke grond

De Bron van alle licht, kon ondanks al de voorboden en verkondigers van Zijn komst miskend kon worden door deze wereld. Miskend door verduisterde mensen die met hun hele wezen uit God, of wat hetzelfde is, uit de Bron (het Woord) ontstaan zijn. Dit is reeds in het vijfde vers (Joh. 1:5) duidelijk naar voren gebracht. Alleen moet daarbij nog wel aangetekend worden, dat hier onder het begrip wereld niet de aarde als zodanig verstaan moet worden. Niet als draagster van verloren zielen, maar wereld staat voor de mensen als zodanig.

Verder lezen …

Andere berichten

Doel van deze website

Doel van deze website. Het doel van deze website is Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weergeven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is [...]

By |9 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, denken|Reacties uitgeschakeld voor Doel van deze website

Werk in de wijngaard

Geestelijke betekenis van werken in de wijngaard. De gelijkenis van werk in de wijngaard slaat op het geestelijk doel van arbeid op deze aarde, namelijk het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. [...]

By |3 november, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Gelijkenissen|Reacties uitgeschakeld voor Werk in de wijngaard

Het Zijn betreft Gods Wezen

Het Zijn betreft Gods Wezen: Ik Ben. Hij is, zoals Hij was en zal zijn - Liefde. In ons is het “Zijn” nog duister. Dat ‘Zijn’ dient in ons nog te ‘worden’. Daartoe brengt God Zich Zelf in [...]

By |20 oktober, 2017|Categorieën: beeldspraak|Reacties uitgeschakeld voor Het Zijn betreft Gods Wezen
2021-08-23T19:45:31+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant