Misvatting

Het is een misvatting te denken dat op grond van de hiernaast genoemde Bijbelteksten de aarde, de wereld zal vergaan. Wat wordt bedoeld is dat het liefdeloze denken en doen van de mens(heid) zal vergaan. En de mens zal op de grond, dat is ‘de aarde’, van een nieuw denken in liefde staan. Omdat het woord “de aarde” staat voor geestelijke grond.

Beeldspraak

In de Bijbel (Gen. 1:2) staat dat in het begin de aarde ledig en woest was en overal was duisternis. Deze zin is beeldspraak, want de mens die als baby op aarde komt, leeft nog in geestelijke duisternis, want de aarde staat voor geestelijke grond. Als kind wordt ieder mens onwetend van het doel van zijn leven op aarde geboren. Daarom zegt God ook dat Hij de mens “licht” (Gen. 1:3), dat is wijsheid, geeft. Dankzij Gods wijsheid kan de mens leren wat zijn doel op aarde is, want Hij vertelde vanaf Zijn Schepping van Adam en Eva de mens steeds weer, dat het doel van zijn leven hier op aarde de ontwikkeling van ware liefde tot God en zijn medeschepselen is.

Verder lezen …

Bijbel

Zie, Ik zal scheppen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer herdacht worden. (Jes. 65: 17).

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan. (Openb. 21: 1).

Aarde of geestelijke grond

De Bron van alle licht, kon ondanks al de voorboden en verkondigers van Zijn komst miskend kon worden door deze wereld. Miskend door verduisterde mensen die met hun hele wezen uit God, of wat hetzelfde is, uit de Bron (het Woord) ontstaan zijn.  Dit is reeds in het vijfde vers (Joh. 1:5) duidelijk naar voren gebracht. Alleen moet daarbij nog wel aangetekend worden, dat hier onder het begrip wereld niet de aarde als zodanig verstaan moet worden. Niet als draagster van verloren zielen, maar wereld staat voor de mensen als zodanig.

Verder lezen …