Beeldspraak in de Bijbel

Alle Bijbelse verhalen zijn beeldspraak, ze hebben een verborgen geestelijke betekenis. Het zijn waar gebeurde verhalen, ook al lijken ze onwaarschijnlijk en onmogelijk. Maar alle verhalen beschrijven gebeurtenissen die geestelijk gezien een overeenkomstige betekenis hebben. De vele boeken van de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber onthullen al die verborgen betekenissen tot in detail. Beeldspraak in de Bijbel gaat steeds over de geestelijke ontwikkeling van de mens. Zie bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Genesis dat zowel een letterlijke als een geestelijke betekenis heeft.

“God Vrezen? Dat is leven volgens Gods liefdevolle orde. Handelen naar zijn liefde.” Zie Jakob Lorber in GJE 9, 86:5-6.

Beeldspraak

De verhalen in de Bijbel zijn schijnbaar alledaagse belevenissen, maar ze hebben een diepgaande geestelijke betekenis. Het gaat daarbij altijd om het handelen volgens onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde, mededogen en meegevoel met de ander. De vele gelijkenissen die Jezus heeft gegeven, zijn daar de beste voorbeelden van.

Wanneer we de geestelijke betekenis van de Bijbel willen gaan begrijpen, moeten we op een andere manier gaan lezen. De teksten niet alleen letterlijk nemen, maar de beeldspraak ervan gaan zien. Als er bijvoorbeeld staat: “Eet honing”, dan betekent dat: wees mild voor je medemensen. De “doornen en distels” op je levenspad zijn de wereldse problemen waar je mee te maken krijgt om je te verdeemoedigen en Gods orde daarin te leren (gaan) zien. De “vloek” van God is het verhelderende inzicht dat je een fout hebt gemaakt tegen de orde van Gods liefde. En de woorden “avond, ochtend en dag” duiden onwetendheid, het groeiende en ontwakende besef van Gods liefde aan. Zo staan er veel geestelijke adviezen in de Bijbel, maar ze zijn verpakt in letterlijke begrippen. Zodat de mens bij Jezus moet aankloppen om het te kunnen begrijpen en niemand in de loop der eeuwen het goede en ware van Zijn leer in die gelijkenissen heeft kunnen verdraaien.

Bijbel

Citaat: “Als Mozes zegt: ‘In den beginne schiep God hemel en aarde’, dan bedoelt Mozes daar absoluut niet de zichtbare hemel en de zichtbare materiële aarde mee. Daaraan zal hij als echte wijze nooit gedacht hebben, omdat hij altijd alleen maar de volle innerlijke waarheid in zijn verlichte wezen bezat. Maar hij verhulde zijn grote wijsheid door beeldspraak, zoals hij voor het volk zijn te stralende gezicht met een drievoudige afdekking moest verhullen.” Zie Jakob Lorber in GJE 2, 219:5

Alle vijf boeken van Mozes en alle profeten, en de geschriften van David en Salomo kunnen alleen maar langs de weg van innerlijke, geestelijke analogie begrepen worden. Jakob Lorber, GJE 4, 142:2

Als jij in de tijd van Mozes zo gesproken had als je nu spreekt, dan zouden destijds noch Mozes noch een van de andere profeten jou begrepen hebben; aangezien echter nu bij jullie de oude taal om de jullie bekend gemaakte redenen in deze tijd geheel en al verloren is geraakt, moet je daarin ook de reden zoeken, waarom jullie nu Mozes en de profeten niet kunnen begrijpen. Jakob Lorber, GJE 8, 44:3

Andere berichten

Drie dagen in de Tempel

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel, maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere drie dagen in de tempel mogen doorgeven. In het joodse rijk was het [...]

De verloren zoon gelijkenis

Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. 15:8-10) Hierdoor kunnen we gaan twijfelen en ons [...]

De betekenis van verlossing

Verlossing betekent bewust kiezen voor het goede en ware. Volgens de traditionele christelijke leer zit de mensheid gevangen in de macht van de zonde, de erfzonde. Adam en Eva kozen bewust voor hun eigen wil en gingen zo tegen [...]

2021-02-14T13:34:21+00:00
Ga naar de bovenkant