De “muren” van Jericho, vervolg.

De muren van Jericho symboliseren de belemmering van het vrije contact tussen gelovigen en God de Vader. Die ‘muren’ zijn in de loop van de eeuwen door de verschillende kerken gebouwd. Hun verkeerde leringen zijn die ‘muren’ en de geestelijken houden ze nog steeds in stand, maar die ‘muren’ moeten afgebroken worden.

De priesters die in Jericho zes dagen lang één keer en op de zevende dag zeven keer om de muren van Jericho liepen, symboliseren Gods leer. Bijna twintig eeuwen is de Leer van Jezus verkondigd en daardoor weten alle mensen dat de God van liefde bestaat. Zijn leer van ware liefde zal weer op ‘aarde’ terug komen.

Bij de zevende omloop om de muren van Jericho, op de zevende dag zullen alle ‘muren’ die de geestelijkheid, maar ook die de wetenschap gebouwd heeft, omvallen. Daardoor kan de mens de werkelijke Bron van het ware geloof en de ware liefde gaan zien. Zodra de bazuinen van oprechte verkondigers van Gods Woord klinken, zullen die vergane ‘muren’ ineen storten.

Geestelijke betekenissen

Welke betekenis heeft de gerechtvaardigde hoer Rachab van Jericho? Dat zijn de gelovige kinderen die hier en daar verstrooid op aarde leven. Zij aanvaarden Jezus’ Woord en Leer met liefde en leven er daadwerkelijk naar. Kinderen die weliswaar door de wereld veracht en miskend worden, maar het ineen storten van de ‘muren’ schudden de sociale verhoudingen op. Dat brengt maatschappelijke veranderingen op gang. De belemmering van het vrije contact met God de Vader zal wegvallen. Eveneens ‘vallen’ beroemde mensen van hun voetstuk en koppige mensen scheiden zich van de goedwillende mensen. Daarna zullen de vreugdekreten van het geknechte volk opstijgen waardoor de ‘muren’ van de geestelijkheid en wetenschap afbreken. Dat zal de belemmering van het vrije contact met God de Vader definitief doen verdwijnen.

Dit zijn allemaal gebeurtenissen die Gods komst, dat is het indalen van het besef van Zijn onvoorwaardelijke liefde, voorbereiden. Dan zal God de Vader weer op ‘aarde’ komen, al Zijn kinderen opzoeken en hen kronen. (Naar G. Mayerhofer in Festgarten (4 juni 1870)).

Direct contact met Jezus Christus

Mijn schijnbare dood zal aan al diegenen het eeuwige leven geven die zullen geloven dat Ik het ben die als een machtige redder onder hen ben gekomen. IK ben bekleed met alle macht van de liefde om de schuld te verzoenen, die jullie ongehoorzaamheid over je heeft gebracht. Ook over de gehele aarde en over alle sterren – want ook daar zijn kinderen die bij het oerbegin uit jou, Adam, zijn voortgekomen. Maar die ongehoorzaamheid zal voor de ongelovigen en de halsstarrigen in hun boosaardige eigenliefde tot een eeuwig gericht zijn. En zodoende ook tot een eeuwige dood worden.

IK zal zevenmaal komen; maar de zevende maal zal IK in het vuur van Mijn heiligheid komen.

Voor de derde maal zal IK verschillende keren komen, zoals nu ongeteld tot jullie, nu eens zichtbaar, dan weer onzichtbaar in het woord van de geest om Mijn weg voor te bereiden. En Ik zal, als de nood hoog is, voor de vierde maal in een stoffelijk lichaam komen, in de grote tijd der tijden. Meteen daarop zal ik voor de vijfde maal komen in de geest van liefde en wijding voor allen. Voor de zesde maal zal IK innerlijk komen tot een ieder, die een waar en ernstig verlangen naar Mij in zijn hart zal dragen. Ik zal een Leider zijn voor diegenen die zich vol liefde in hun geloof door Mij naar het eeuwige leven laten trekken. Maar Ik zal dan ook ver van de wereld zijn; maar wie opgenomen zal worden, die zal leven en Mijn rijk zal voor eeuwig met hem zijn. Jakob Lorber in HG 1, 46:18-19-21.

Wederkomst

“Onder de wederkomst van de Heer wordt Zijn wederkomst in het Woord verstaan. De oprichting van een Nieuwe Kerk in plaats van de vorige, die vergaan is, blijkt uit zijn woorden in hetzelfde hoofdstuk, Mattheus vers 30 tot 34. Verder uit de twee laatste hoofdstukken van Openbaring 21 en 22.” Zie E. Swedenborg in Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk, blz. 26 paragraaf 71.