Home » denken » Niet oordelen is de beste keus

God in Jezus Christus raadt ons aan niet te oordelen.

Niet oordelen is de beste keus, zo staat in de Bijbel, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoek alles en behoudt het goede.”

Hoe kunnen wij weten wat goed is, zonder een oordeel te hebben? Hoe kunnen we onderscheid maken tussen het goede en ware aan de ene kant, tegenover het valse en verkeerde aan de andere kant? Dat kan wanneer onze mening volledig gebaseerd is op zuivere, ware liefde, pas dan zullen wij een juist oordeel hebben. In haar wijsheid weet Gods liefde altijd wanneer bijvoorbeeld strengheid nodig is, of wanneer mildheid het beste is. Gods liefde ziet bovendien alles in de juiste verhoudingen, zodat Gods liefde altijd goed is, goed doet en waarheid is. En Zijn ware liefde kunnen we alleen in ons hart vinden, want het verstand staat op de tweede plaats. Daar vindt de bewustwording plaats van dat wat het hart, Gods liefde, ons ingeeft.

Bijbel

“Oordeelt niet, opdat je niet geoordeeld wordt.” ( Mattheüs 7:1. Lukas 6:37)

“Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” (1. Thessalonicenzen 5:21)

Wat je wilt, zul je doen. Dat handelen zal je oordelen overeenkomstig jouw wil die de drijfveer is achter iedere handeling. Elke daad leidt tot een gevolg dat overeenstemt met de geest (intentie) waarin die daad werd verricht. Zie “Van de Hel tot de hemel”, deel 1, 127:1 in de Jakob Lorber boeken.

Zit in jouw hart nog een kleine rechter? Wil je helemaal volgens Mijn ordening zijn, dan moet je deze rechter ook uit je hart verbannen. Jakob Lorber in: “Van de hel tot de hemel” deel 1, 111.

Verder lezen …

Andere berichten

Zuiverheid is de liefde Zelf

Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of leest kan dat antwoord ook [...]

Dromen zijn gedachtevormen

Alles wat wij dromen zijn gedachtevormen. Dromen zijn gedachtevormen omdat een droom een verschijningsvorm is van wat in het eigen hart aanwezig is en van wat er invloeit vanuit de geestelijke wereld. Het uitleggen van een droom is [...]

Doel van deze website

Doel van deze website. Het doel van deze website is Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weergeven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is [...]

2021-08-24T08:12:42+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant