Home » geloven » God is ware liefde

God houdt  onvoorwaardelijk van ieder mens.

Mijn kinderen, Ik ben ware liefde. Mijn gevoel, Mijn bewustzijn, Mijn wil is allemaal liefde. Ieder van jullie heb Ik zo enorm lief, alsof er buiten jou niemand anders bestaat. Mijn almachtige wil vormt en bestuurt, Mijn wijsheid ordent en regeert, Mijn liefde echter wacht in vurig verlangen op jouw liefde en kan Zich dan pas aan je geven. Heb Mij lief. God is ware liefde.

God is ware liefde

Jezus zegt tegen Sarah, de dochter van Jaïrus: “Wie Mij niet net als jij heel jaloers lief heeft en Mij in zijn hart niet bijna zonder mededinging alleen wil bezitten, die bezit nog geen echte liefde tot Mij! Als hij die niet heeft, dan bezit hij ook niet de volheid des levens; want in de mens ben Ik het werkelijke leven door de liefde tot Mij in zijn ziel, en deze liefde is Mijn geest in iedere mens.” Jakob Lorber, GJE 2, 41:4.

Zolang jullie je harten naar Mij gekeerd zullen hebben, zal Ik met Mijn liefde zegenend bij jullie allen zijn en bij ieder in het bijzonder naar de mate van zijn liefde tot Mij en van daaruit tot zijn broeder; en die met een vlammend hart zullen Mij zelfs niet zelden te zien krijgen, in het bijzonder wanneer zij hun harten rein gehouden hebben vanaf de aanvang van hun bestaan en zich niet zo licht hebben laten overrompelen door de wereld! Jakob Lorber, HG 2, 2:23

Verder lezen

Ware liefde is God

Hij kijkt alleen naar ons hart.

Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. 1 Joh. 4-8

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8-39

De ware liefde is de liefde tot de Heer; het ware leven is het leven van de liefde die van Hem uitgaat; en de ware vreugde is de vreugde van dat leven. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 33)

Het leven van het geloof zonder liefde is zoals het zonlicht zonder warmte, wat het geval is in de winter als niets groeit, er geen activiteit is en alles afsterft. Maar geloof dat is afgeleid van liefde is zoals het zonlicht in de lente, als alles groeit en bloeit, want het is de warmte van de zon die dit teweegbrengt. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 34)

Verder lezen

Andere berichten

Levend geloof

De betekenis van levend geloof. Levend geloof komt voort uit absolute zekerheid, maar geloof is voor velen een mening of opinie. Mensen geloven bijvoorbeeld dat het gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal brengen. Aangezien iemand [...]

Niet oordelen is de beste keus

God in Jezus Christus raadt ons aan niet te oordelen. Niet oordelen is de beste keus, zo staat in de Bijbel, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoek alles en behoudt het goede.” Hoe [...]

Verstand van het hart

Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand. De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er twee soorten verstand [...]

Michael Curry

Dominee Michael Curry preekt enthousiast over liefde

Onze geestelijke ontwikkeling lijkt op de groei van een boom.

De verzoeking van Jezus in de woestijn

Jezus preekt in de tempel

2021-08-15T13:15:30+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant