Home » beeldspraak » Betekenis van de eindtijd

De geestelijke betekenis van de eindtijd is:

1. Einde van het wereldse in de mens.

2. Bewustwording van liefde in de mens.

3. Vervolmaking van de mens zelf.

4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens.

Betekenis van de eindtijd

Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt helaas nogal wat ‘bijgeloof’ bedreven. De Bijbel spreekt vooral over het geestelijke, niet over het natuurlijke. Geestelijk bezien is de Schepping in zeven dagen meer dan juist, maar als we die teksten letterlijk interpreteren is het klinkklare onzin. En hetzelfde gaat op voor de teksten over de eindtijd. Er komt geen einde aan de wereld, aan onze aardbol, maar er komt bij ieder mens eens een einde aan zijn wereldse neigingen en gehechtheden.

Het geestelijke creëert de betekenis, de betekenis creëert niet het geestelijke. ‘Eindtijd’ uitleggen is hetzelfde als menen dat er gedachten kunnen ontstaan zonder dat iemand ze denkt. Een rivier kan niet ontstaan zonder bron. Wie probeert te begrijpen wat het geestelijke is door de betekenis van de teksten te achterhalen, die spant het paard achter de wagen.

Het zal nog vaak voorkomen dat mensen voorspellen wanneer de eindtijd komt, en hoe dat zal gaan, zonder dat zij beseffen dat hun benadering al deel uitmaakt van diezelfde eindtijd.

Verder lezen ….

Betekenis volgens Lorber

Jezus legt in het Grote Johannes Evangelie van de Nieuwe Openbaring de betekenis van de eindtijd uit.

“Zoals het in Noach’s tijd was, zo zal het ook dan zijn. De liefde zal verkoelen en helemaal verkillen. Het geloof aan een uit de hemel aan de mensen geopenbaarde zuivere levensleer, en het geloof in God, zal veranderen in een duister en doods bijgeloof vol leugens en bedrog. De machthebbers zullen de mensen weer als dieren voor zich laten werken. En ze zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afmaken als ze niet zonder enige tegenspraak doen wat de pralerige machthebbers willen! De machtigen zullen de armen door allerlei lasten kwellen en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken. Daardoor zal er een ellende over de mensen komen, zoals er op aarde nog nooit een is geweest! Maar terwille van de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden, zal deze tijd niet zo lang duren, want anders zouden zelfs de uitverkorenen verloren kunnen gaan!” Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring, GJE 1, 72:2

Verder lezen …

Andere berichten

Barmhartigheid is liefde zijn

Ware liefde is barmhartig. Barmhartigheid is liefde zijn en de barmhartige Samaritaan liet zien wat barmhartigheid is. Wij kunnen dit doen door onze welvaart te delen met mensen die minder of zelfs niets meer hebben. Vluchtelingen laten nagenoeg alles [...]

Geestelijke betekenis van Genesis 1

De geestelijke betekenis van Genesis 1. De Nieuwe Openbaring die Jakob Lorber heeft ontvangen, geeft een heldere geestelijke uitleg van Genesis 1. Mozes beschrijft in Genesis 1 niet alleen de schepping en ontwikkeling van onze aarde, die quintiljoenen [...]

Verstand van het hart

Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand. De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er twee soorten verstand [...]

2021-08-24T08:07:59+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant