Hemel en hel kennen, is besef van de eigen toestand van zijn. Zowel de hemel als de hel is een hoedanigheid van zijn. Beide zijn sferen, anders gezegd: geestelijke toestanden. Het is hoe je je voelt. De “hemel” is geen plaats ergens in het universum, maar innerlijke vreugde en blijheid.

En iemand is in de “hel” als hij bijvoorbeeld haat en wraak gevoelens heeft of andere soortgelijke negatieve gevoelens en emoties.

Hemel

Mensen die bijna dood zijn geweest, weten uit eigen ervaring wat de hemel is. Zij voelden zich toen buitengewoon gelukkig en waren even één met het gevoel van ware vrede. Tevreden en omringd door pure liefde, omdat ze zelf op dat moment één met de ware liefde waren. De hemel is dan ook een gelukzalige toestand van zijn en bestaat uit niets anders dan pure onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde.

Hel

Het zelfde geldt voor de hel, ook dat is hoe iemand zich voelt. Degene die een ander haat, voelt geen liefde. Iemand die jaloers is, voelt geen respect voor die ander. Elk gedrag dat afwijkt van het ware en goede, brengt ons in een toestand die hels te noemen is. Ons denken en voelen is in een staat van de hel zodra we iemand haten, wraak nemen, woedend zijn, verbaal of lichamelijk geweld gebruiken. Iedereen weet dat dit nare gevoelens zijn, want die brengen alleen maar ellende, zorgen en boosheid. Vreselijk veel (geestelijke) pijn.

Bijbel

God geeft de mens Zijn licht vanaf zijn geboorte in een stoffelijk lichaam. Licht in de betekenis van wijsheid. Wijsheid die nodig is om hier op aarde volgens Gods goede orde te kunnen leven. En die wijsheid heeft God ons in het Oude en Nieuwe Testament – maar wel verhuld – namelijk in verhalen en gelijkenissen gegeven.

Beeldspraak

Verhalen die een innerlijke, geestelijke betekenis hebben. Jezus Christus had er voor kunnen kiezen om het begrip van liefde niet in beelden over te brengen, maar in heldere taal. Echter, daar zou de boze (mens) flink mee aan de haal zijn gegaan. Die wil namelijk vanuit zijn boosheid alleen zichzelf bevoordelen en het Woord van liefde zou vrij simpel aan zijn boosheid dienstbaar zijn gemaakt. Door echter Gods Woord als beeldspraak te verpakken, kon door de tijden heen alleen aan de beelden worden geknaagd en niet aan de innerlijke betekenis.