Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid.

Voorbeeld van drie-eenheid

1. Vuur is een werkzame kracht, overeenstemmend met de Wil.
2. Vuur is heet, dat is het wezenlijke van de kracht, overeenstemmend met de warmte van de Liefde.
3. Vuur heeft een gestalte, de vorm van licht, overeenkomstig de Wijsheid, het Woord van Liefde.

Er zijn, voor degene die het wil zien, overal uitingen van drie-eenheid te ontdekken. Neem bijvoorbeeld een kaarsvlam; dat is een vuur en dat geeft zowel warmte als licht. Vuur, warmte en licht is een eenheid. Ze zijn niet van elkaar te scheiden, toch lijkt het alsof het drie verschillende delen zijn, omdat we er drie woorden voor gebruiken. Het vuur is de drager, de warmte van het vuur is het gevoel en het licht is – geestelijk gezien – het besef. We kunnen het vuur en het licht met onze ogen zien en de warmte ervan voelen. Zonder vuur is er geen warmte en geen licht. Het vuur zelf is de warmte en het licht, maar het licht is iets anders dan de warmte en het vuur. De warmte is ook weer iets anders dan het vuur en licht. Vuur, warmte en licht zijn eeuwig een eenheid.

Eenheid

Evenzo zijn lichaam, ziel en geest ook een eeuwige eenheid. Het lijken weliswaar drie verschillende delen, maar ze zijn niet van elkaar te scheiden. Het lichaam vergaat na de dood, maar de samenstellende zielendeeltjes voegt de ziel later weer aan haar geestelijk wezen toe. Het lichaam is slechts de tijdelijke drager van het leven. De ziel is het leven en de geest is het besef van leven. De geest is het begrip van wat het bestaan is. De geest weet, kent, besluit, bepaalt de vorming van het leven, wat de ziel is. Daarom zijn lichaam, ziel en geest niet van elkaar te scheiden en een eenheid. (Naar HB 4739).

De Vader, Ik als Zoon en de Heilige Geest

Deze zijn onderscheiden een en hetzelfde vanuit de eeuwigheid. De Vader in Mij is de eeuwige liefde en als zodanig de oergrond en de eigenlijke oerstof van alle dingen, die de hele eeuwige oneindigheid vervult. Ik als Zoon ben het licht en de wijsheid, die voortkomt uit het vuur van de eeuwige liefde. Dit krachtige licht is het eeuwige, volmaaktste zelfbewustzijn en de helderste zelfkennis van God en het eeuwige woord in God, waardoor alles wat bestaat gemaakt is.

Heilige Geest is Gods kracht

Opdat dit alles echter gemaakt kan worden is de almachtige wil van God nodig, en dat is dan de Heilige Geest in God, waardoor de werken en wezens hun volledige bestaan krijgen. De Heilige Geest is het grote uitgesproken woord ‘Er zij!’. En kijk, dat alles bevindt zich nu in Mij: De liefde, de wijsheid en alle macht! En daarom is er maar één God, en dat ben Ik, en Ik heb alleen maar hier een lichaam aangenomen om Mij aan jullie mensen van deze aarde, die Ik volkomen naar Mijn evenbeeld geschapen heb uit de oersubstantie van Mijn liefde, in jullie individualiteit nader te kunnen openbaren. Jakob Lorber GJE 6, 230:2-6

Op aarde is er slechts één ware kerk en dat is de liefde tot Mij in Mijn Zoon, die echter de Heilige Geest in jullie is en zich openbaart door Mijn levende woord. En dat woord is de Zoon en de Zoon is Mijn liefde en Hij is in Mij en Ik doordring Hem geheel en Wij zijn één. Zo ben Ik in jullie, en jullie ziel, wier hart Mijn woonstede is, is de enige ware kerk op aarde. In haar alleen is eeuwig leven en zij is de enig zaligmakende. Want zie, Ik ben Heer over alles wat er is! Ik ben God, de eeuwige en machtige en als zodanig ben Ik ook je Vader, de heilige en meest liefdevolle. En dat alles ben Ik in het woord. Jakob Lorber, Huishouding van God, deel 1, 4:9-10

God is Eén. Hij is de Ene alles omvattende Liefde. Hij heeft alles geschapen wat er in de eeuwige oneindigheid bestaat.

In de Bijbel staat: “Die Mij ziet, ziet de Vader; gelooft u niet dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is? Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is.” (Joh. 14:9 -11). En: “Ik en de Vader zijn één”, (Joh. 10:30).

En de Heilige Geest is de almachtige verbindende band tussen Vader en Zoon. Op gelijke wijze komt uit ware liefde zuivere wijsheid voort en geeft zij de wil haar kracht. Liefde, wijsheid en wil zijn één.

Andere berichten

God bestaat

Alles wat leeft laat zien dat God bestaat. Wij voelen dat we leven, maar waar komt het leven vandaan? Hoe is het leven ooit ontstaan? Zomaar, uit het niets? Niemand die het lijkt te weten, het is een [...]

De geboorte van Jezus

Waarom God als de mens Jezus op aarde kwam. Waarom de geboorte van Jezus, God als gewoon mens hier op aarde? Dat was omdat de mens God, de liefde Zelf, uit zijn wil en gedachten had gegooid. Waar [...]

De betekenis van verlossing

Verlossing betekent bewust kiezen voor het goede en ware. Volgens de traditionele christelijke leer zit de mensheid gevangen in de macht van de zonde, de erfzonde. Adam en Eva kozen bewust voor hun eigen wil en gingen zo [...]

Door |2024-02-15T09:46:26+00:0031 januari, 2018|
Ga naar de bovenkant