De betekenis van levend geloof.

Levend geloof komt voort uit absolute zekerheid, maar geloof is voor velen een mening of opinie. Mensen geloven bijvoorbeeld dat het gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal brengen. Aangezien iemand nooit de zekerheid heeft dat het ook echt gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal bieden, is dat niet het soort geloof dat hier wordt bedoeld. Geestelijk bezien is geloof niet iets dergelijks.

Het geloof is meer dan alleen kennis. Eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst. En het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde – liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste. Zie E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 36.

Zekerheid

Wel hebben vele gelovigen uit heden en verleden geen ander geloof (gehad) dan dat van een mening of opinie, aangezien ook zij niet weten, of wisten wat nu eigenlijk onder geestelijk geloof wordt verstaan. De meeste mensen weten niet dat geestelijk geloof een volkomen zekerheid is.

Hoe kan iemand dan de zekerheid van het geestelijk geloof verkrijgen? Het geestelijke openbaart zich uitsluitend in het eigen hart. Een voorbeeld om dit te verduidelijken.

Levend geloof tegenover verstandelijk geloof

Ieder mens moet drie toestanden doorleven om de wedergeboorte van de geest te ontvangen. Die drie toestanden zijn: ten eerste de beheersing van het vlees; ten tweede de reiniging van de ziel door het levende geloof, wat alleen bereikt wordt door de werken der liefde, zonder welke het geloof dood is. Als derde de opwekking van de geest uit het graf van het gericht. Dit wordt door het beeld van de opwekking van Lazarus het beste verzinnebeeld. Zie de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber in GJE deel 1, 10:17.

Want het verstandelijk geloof zal niemand het eeuwige leven ook maar een stap naderbij brengen. Wie tot Mij wil komen, die moet Mij eerst door de levende liefde in zich opnemen. Dan zal zijn eigen liefde tot Mij zeggen dat Ik ben en tot hem zal komen en hem het eeuwige leven zal geven. Zie van de Jakob Lorber boeken: Bijbelteksten en hun verborgen betekenis 10:25.

Verder lezen …

Andere berichten

Verstand van het hart

Verstand van het hart en het wereldse verstand. De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er twee soorten verstand zijn, namelijk een verstand [...]

Door |2023-09-12T11:48:51+00:003 november, 2019|
Ga naar de bovenkant