Wij kunnen leren strijden voor ons geestelijk leven.

In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewust te kiezen voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en al doende leren strijden voor geestelijk leven. Dit is het ware doel van het aardse leven van de mens. Ook de Bijbel leert dat de mens dient te leren strijden voor geestelijk leven. Zoals de natuur elkaar bestrijdende elementen bevat, zo ook de menselijke natuur. Het doel ervan is, althans in de menselijke ziel, dat ze elkaar zullen dienen. Met andere woorden, het is de bedoeling dat de leeuw en het lam in harmonie naast elkaar leren leven. Dat is alsof de drift zich dient te verzoenen met de zachtmoedigheid en omgekeerd de zachtmoedigheid met de kracht. Alsof het natuurlijke, de leeuw, vredig naast het geestelijke, het lam, ligt. We hoeven onze driften niet uit te bannen, we dienen ze slechts dienstbaar te maken aan de geestelijke harmonie die we nastreven. Elk element van ons wezen, ons natuurlijke bestaan, krijgt een functie in het opwekken en doen groeien van ons geestelijk bestaan. Daarom het natuurlijke niet uitbannen, maar wel herkennen en dienstbaar maken aan het geestelijke. Dan gaat strijd over in echte innerlijke vrede.

Geschiedenis

Dat de oude nacht steeds de strijd met de nieuwe dag aanbindt en aanbinden moet, dat leert ons niet alleen de geschiedenis der mensheid, maar ook de aard van de dingen, zoals ze dagelijks voor onze ogen gebeuren en plaats vinden.

Bijbel

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.  1 Timotheüs 6:12.

Verder lezen …

Andere berichten

Strijden voor geestelijk leven

Wij kunnen leren strijden voor ons geestelijk leven. In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewust te kiezen voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en [...]

Barmhartigheid is liefde zijn

Ware liefde is barmhartig. Barmhartigheid is liefde zijn en de barmhartige Samaritaan liet zien wat barmhartigheid is. Wij kunnen dit doen door onze welvaart te delen met mensen die minder of zelfs niets meer hebben. Vluchtelingen laten nagenoeg [...]

Door |2023-12-28T14:35:50+00:0012 maart, 2020|
Ga naar de bovenkant