Ware betekenis van verlossing2021-08-24T09:08:03+00:00

Vervolg betekenis van verlossing

De ware betekenis van verlossing.

Maar het zal voor de mens slechts dan ware en werkzame verlossing zijn, als hij de daarvoor aangewezen middelen heel precies en getrouw toepast, anders zal hij na de komst van de Messias geheel dezelfde slechte mens zijn die hij voor die tijd was; want de uit de hemelen gekomen Messias zal niemand bevrijden van zijn erfelijk kwaad dan alleen degene die volgens Zijn leer precies zo in alles zal leven als de leer het voorschrijft. Niemand moet van Hem een bepaalde magisch wonderbaarlijke werking met betrekking tot de verlossing van het bekendgemaakte erfelijk kwaad verwachten! Jakob Lorber GJE, 5, 204:10

Vergeving van zonden

Wanneer er desondanks hier en daar toch zondaars zijn, moet er toch ook vergeving van zonden en derhalve doop en verlossing zijn. De verlossing, de doop en de boetedoening zijn daar echter één; want iedere zondaar, die naar de wet van de liefde terugkeert, berouw heeft over zijn fouten en Christus in zijn hart vastgrijpt en tot leven brengt, heeft onmiddellijk deel aan de verlossing, wordt gedoopt door de geest en bereikt de wedergeboorte tot eeuwig leven. Jakob Lorber, De natuurlijke zon 33:19

Want dit lichaam van Mij is de plaatsvervanger van jullie zielen. Om jullie zielen het leven te geven moet dit het léven laten, en dat afgestane leven zal eeuwig ten goede komen aan jullie zielen. Maar op de derde dag zal Mijn lichaam het leven in een geheel andere vorm weer hernemen, en de overvloed van Mijn eeuwige geest zal dan in jullie dringen en jullie in alle waarheid leiden. Pas in die waarheid zullen jullie in jullie harten en in jullie zielen worden veranderd zoals ook Mijn lichaam is veranderd, en jullie zullen zelf vrij en onafhankelijk het eeuwige leven nemen uit de overvloed van Mijn geest, en zó zullen jullie pas waarachtige kinderen van God worden, zijn en voor eeuwig blijven. Jakob lorber GJE 3, 226:7-9.

Ware betekenis van verlossing

Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken. (1 Petrus 4:8)

En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. (Romeinen 11:26). De naam Sion is de poëtische naam voor Jeruzalem; de woonplaats van God.

Vele volkeren zullen zich op weg begeven en zeggen: Kom, laat ons de berg des Heren opgaan naar het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons Zijn wegen zal leren, waarna wij dan op Zijn bergpaden gaan; want van Sion zal de wet uitgaan en van Jeruzalem Zijn woord! (Jes.2,3)

Dat hier onder Sion (Z’e on = Hij wil) eveneens de berg, dus de Heer of Ik, en onder Jeruzalem het huis van God op de berg, dus Mijn woord en Mijn leer voor nu en altijd moet worden verstaan. (Jakob Lorber GJE 7, 171:13-14)

Swedenborg over de betekenis van verlossing

De verlossing zelf was de onderwerping van de hellen en de ordening van de Hemelen, en aldus de voorbereiding tot een nieuwe geestelijke Kerk. Zonder deze verlossing had geen mens behouden kunnen worden, noch hadden de engelen in hun staat van gelukzaligheid kunnen blijven bestaan …  Deze verlossing had niet kunnen geschieden dan door de vlees geworden God. …

Het lijden aan het kruis was de laatste verzoeking, welke Hij als de Grootste Profeet doorstond, en waardoor Hij ook waarlijk de hellen onderwierp en Zijn Menselijke verheerlijkte; aldus was dit het middel tot verlossing, maar niet de verlossing.  … Dat het lijden aan het kruis de verlossing zelf was, is een fundamentele dwaling van de kerk. E. Swedenborg.

Andere berichten

Wat is het Paradijs?

Over de geestelijke betekenis van het paradijs. In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En vooruit had God hen [...]

Drie-eenheid lichaam, ziel en geest

Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid. God is Eén. Hij is de Ene alles omvattende Liefde. Hij heeft alles geschapen wat er in de eeuwige oneindigheid bestaat. In de Bijbel staat: “Die Mij ziet, ziet de [...]

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien 'geboden' zijn de meest wijze levensadviezen. De tien geboden zijn wijze levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven [...]

  • Over de zin van het leven

Zin van het leven

10 juni, 2022|geloven|Reacties uitgeschakeld voor Zin van het leven

Over de zin van het leven. Johannes: Hé, Hiram wist jij dat wij vóórdat we hier op aarde kwamen, al eeuwig leefden? Toen hadden we geen stoffelijk lichaam zoals nu en we hadden [...]

  • Wegen om te gaan

Wegen om te gaan

13 januari, 2022|beeldspraak|Reacties uitgeschakeld voor Wegen om te gaan

Hemels Brood 6857. Er zijn verschillende wegen voor de mens om te gaan. Brede wegen, smallere wegen en hele smalle wegen. De brede wegen zijn het drukst bevolkt. In deze tijd zijn de [...]

  • De stem van de Stilte in jezelf

De stilte in jezelf

10 januari, 2022|denken|Reacties uitgeschakeld voor De stilte in jezelf

Stilte in jezelf. God de Vader heeft werkelijk àlles wat bestaat en leeft gemaakt en geschapen. God IS het leven en de mens heeft zijn leven van Hem ontvangen. Wij mensen leven en [...]

Ga naar de bovenkant