Verstand van het hart en het wereldse verstand.

De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er twee soorten verstand zijn, namelijk een verstand van het hart en een werelds verstand, is vrijwel onbekend. Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand is dat het wereldse verstand is samengesteld uit begrippen vanuit de wereld om ons heen. Dat wereldse verstand denkt met letterlijke begrippen zoals huis, tuin, weg, lopen en dergelijke. Het verstand van het hart is het vanuit liefde groeiend besef dat die wereldse begrippen beeldspraak zijn voor liefde, liefde tot God en onze medemensen. Zo lopen we op een geestelijke weg die bestaat uit waarheid, licht en leven. Dit is de weg die Jezus voor ieder mens is. Bij Hem zijn we ’thuis’ en daar is ook onze ’tuin’, de ware liefde in ons.

Johannes de Doper

Het verhaal van Johannes de Doper is een mooi voorbeeld van beeldspraak in de Bijbel, want geestelijk overeenkomstig gezien staat hij voor het verstand dat voorbereid wordt op de komst van het Woord. Hij beeldt het Woord uit dat het verstand voorbereidt op de liefde en dat verstand maakt de weg vrij naar het verstand van het hart. En juist het verstand van het hart geeft het inzicht dat het in het leven gaat om belangeloze liefde die wordt gevoed door deemoed, geduld en zachtmoedigheid. Daarom moet “Johannes” als eerste komen, voordat belangeloze liefde Zich in de mens kan ontwikkelen. (Matt. 3:1; 11:14; 17:10-13).

Johannes staat voor het verstand dat zuiver belangeloze liefde nauwelijks kent, want vrijwel alle mensen zijn voornamelijk met hun eigen welzijn en eigenbelang bezig.

Bijbel

Een stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God! (Matt. 3:1.)

Johannes is een roepstem in de woestijn en dat moet een goed uiterlijk verstand ook zijn. Want de wereld waaruit het verstand zijn eerste indrukken opdoet, is een woestijn. En wel, omdat anders geen mens volledig los van de Godheid noch de vrije keuze gelaten zou kunnen worden. Zie Van de hel tot de hemel door Jakob Lorber.

Verder lezen …

Andere berichten

Zuiverheid is de liefde Zelf

Zuiverheid is de liefde Zelf. Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of [...]

Betekenis van de eindtijd

De geestelijke betekenis van de eindtijd is: 1. Einde van het wereldse in de mens. 2. Bewustwording van liefde in de mens. 3. Vervolmaking van de mens zelf. 4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens. Betekenis [...]

Betekenis van avond, ochtend en dag

De overeenkomstige betekenis van avond, ochtend en dag. De geestelijk betekenis van avond, ochtend en dag is heel anders dan de letterlijke betekenis. In geestelijk opzicht drukken deze woorden avond, ochtend en dag uit in hoeverre de mens [...]

Door |2023-06-09T19:20:07+00:007 november, 2018|
Ga naar de bovenkant