Verstand van het hart

De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er meerdere soorten van verstand mogelijk zijn is onbekend. Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand is dat het wereldse verstand is samengesteld uit begrippen vanuit de wereld om ons heen. Het verstand van het hart is het vanuit liefde groeiend besef dat die wereldse begrippen beeldspraak zijn voor liefde, liefde tot God en de naaste.

Johannes de Doper

Het verhaal van Johannes de Doper is een mooi voorbeeld van beeldspraak in de Bijbel, want geestelijk overeenkomstig gezien staat hij voor het verstand dat voorbereid wordt op de komst van het Woord. Hij beeldt het Woord uit dat het verstand voorbereidt op de liefde en dat verstand maakt de weg vrij naar het verstand van het hart. En juist het verstand van het hart geeft het inzicht dat het in het leven gaat om belangeloze liefde die wordt gevoed door deemoed en zachtmoedigheid. Daarom moet “Johannes” als eerste komen, voordat belangeloze liefde Zich in de mens kan ontwikkelen. (Matt. 3:1; 11:14; 17:10-13).

Johannes staat ook voor het verstand dat zuiver belangeloze liefde nauwelijks kent, want de mens is voornamelijk met zijn eigen welzijn en eigenbelang bezig.

Bijbel

Een stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God! (Matt. 3:1.)

Johannes is een roepstem in de woestijn en dat moet een goed uiterlijk verstand ook zijn. Want de wereld waaruit het verstand zijn eerste indrukken opdoet, is een woestijn. En wel, omdat anders geen mens volledig los van de Godheid noch de vrije keuze gelaten zou kunnen worden. Zie Van de hel tot de hemel, deel 1, hoofdstuk 39:8 in de Jakob Lorber boeken.

Verder lezen …

Andere berichten

Betekenis van de eindtijd

1. Einde van het wereldse in de mens. 2. Bewustwording van liefde in de mens. 3. Vervolmaking van de mens zelf. 4. De wedergeboorte van ware liefde in de mens. Betekenis van de eindtijd Met elk woord dat [...]

Egyptische godennamen zijn goddelijke krachten

Egyptische godennamen zijn goddelijke krachten, want al vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten mystieke “godennamen". Al die namen duiden op natuurlijke en bovennatuurlijke krachten die met elkaar een beeld van de Ene God [...]

Betekenis van avond, ochtend en dag

De geestelijk betekenis van avond, ochtend en dag is heel anders dan de letterlijke betekenis. In geestelijk opzicht drukken deze woorden avond, ochtend en dag uit in hoeverre de mens zich bewust is van het besef dat God Liefde [...]

2021-02-13T15:07:45+00:00
Ga naar de bovenkant