De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er meerdere soorten van verstand mogelijk zijn is onbekend. Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand is dat het wereldse verstand is samengesteld uit begrippen vanuit de wereld om ons heen. Het verstand van het hart is het vanuit liefde groeiend besef dat die wereldse begrippen beeldspraak zijn voor liefde, liefde tot God en de naaste.

Johannes de Doper

Het verhaal van Johannes de Doper is beeldspraak. Geestelijk overeenkomstig gezien staat hij voor het verstand dat voorbereid wordt op de komst van het Woord. Hij beeldt het Woord uit dat het verstand voorbereidt op de liefde en dat verstand maakt de weg vrij naar het verstand van het hart. En juist het verstand van het hart geeft het inzicht dat het in het leven gaat om belangeloze liefde die wordt gevoed door deemoed en zachtmoedigheid. Daarom moet “Johannes” als eerste komen, voordat belangeloze liefde Zich in de mens kan ontwikkelen. (Matt. 3:1; 11:14; 17:10-13).

Johannes staat ook voor het verstand dat zuiver belangeloze liefde nauwelijks kent, want de mens is voornamelijk met zijn eigen welzijn en eigenbelang bezig.  Verder lezen …

Bijbel

Een stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God! (Matt. 3:1.)

Johannes is een roepstem in de woestijn en dat moet een goed uiterlijk verstand ook zijn. Want de wereld waaruit het verstand zijn eerste indrukken opdoet, is een woestijn. En wel, omdat anders geen mens van de Godheid volledig losgemaakt en de vrije keuze gelaten zou kunnen worden.  J. Lorber, Van de hel tot de hemel, deel 1, hoofdstuk 39:8.

Verder lezen …